Over ISKCON

De Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn (ISKCON), beter bekend als de Hare Krishna-beweging, telt wereldwijd 500 grote centra, tempels en gemeenschappen, en duizenden plaatselijke ontmoetingsgroepen (nama hatta’s) en miljoenen congregatieleden. Ook biedt de organisatie een grote variëteit aan maatschappelijke projecten en zijn er bijna honderd gelieerde vegetarische restaurants. Hoewel ISKCON pas 50 jaar wereldwijd actief is, heeft het zich wijd en zijd verspreid sinds haar oprichting door Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada in New York in 1966. In Nederland kent de beweging enkele honderden actieve betrokkenen en een aantal centra verdeeld over het land.

ISKCON behoort tot de Gaudiya Vaishnavisme, een monotheïstische traditie binnen de Vedische of Hindoe-cultuur. De filosofie is gebaseerd op de Sanskriet teksten de Bhagavad-gita en Bhagavata Purana (ook wel Srimad Bhagavatam genoemd), oude teksten uit de devotionele bhakti-yoga-traditie. Hierin wordt beschreven dat het herontdekken van je liefde voor God of Krishna (de ‘Al-aantrekkelijke’) het hoogste levensdoel is voor alle levende wezens.

God staat over de hele wereld bekend onder verschillende namen zoals Allah, Jehova, Jahweh, Rama, etc. ISKCON-toegewijden zingen of reciteren de namen van God in de vorm van de maha-mantra, vrij vertaald ‘het grote bevrijdingsgebed’: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vandaar dat de beweging in de volksmond bekend staat als ‘de Hare Krishna’s’.

Erkende godsdienst In Nederland wordt ISKCON sinds de jaren tachtig officieel door de overheid erkend als nieuwe religie. Bovendien hebben veel vooraanstaande academici de authenticiteit van ISKCON onderzocht en bevestigd. Diana Eck, Professor in de vergelijkende godsdienstwetenschappen en India-studies aan de universiteit van Harvard, beschrijft de beweging als “een traditie die een respectabele plek afdwingt in het religieuze leven van de mensheid”. In de 80’er jaren schreef Dr. A.L. Basham, een internationale autoriteit op het gebied van Indiase cultuur en geschiedenis, over ISKCON: “In minder dan twintig jaar verrees [de beweging] uit het bijna niets en is deze bekend geworden in de hele westerse wereld. Dit is, denk ik, een teken van de tijd en een belangrijk feit in de geschiedenis van het westen.”

De stichter van ISKCON is Srila Prabhupada . Hij wordt door zowel geleerden als religieuze leiders wereldwijd geroemd om zijn opmerkelijke prestatie in het presenteren van India’s spirituele Vaishnava-cultuur op een manier die niet alleen relevant is voor de hedendaagse westerse wereld, maar voor mensen wereldwijd.

Hare Krishna’s en de maatschappij

Leden van ISKCON beoefenen bhakti-yoga thuis en komen in tempels samen voor erediensten. Ook bevorderen ze bhakti-yoga of het Krishna-bewustzijn via festivals, podiumkunst, yoga-seminars, muzikale optochten en het verspreiden van boeken. Daarnaast hebben ISKCON-leden onder andere ziekenhuizen, scholen, instellingen voor hoger onderwijs, eco-dorpen en projecten voor gratis voedselverspreiding opgericht. Deze maatschappelijke organisaties zijn een praktische uiting van hun pad van devotionele yoga.