ISKCON

Over ISKCON

In Juli 1966 stichtte Srila Prabhupada daar, zoals hij het zelf noemde, een geestelijke gemeenschap waar de hele wereld in kan leven. Hij noemde haar de International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), die in de volksmond bekend kwam te staan als de Hare Krishna beweging. Ten tijde van de oprichting had Srila Prabhupada nog niet één discipel. 

Onverschrokken benoemde hij een aantal vrijwilligers uit de kleine groep die regelmatig zijn avondlezingen bijwoonde tot ISKCON’s eerste gevolmachtigden.

Inmiddels is ISKCON uitgegroeid tot een wijdverspreide organisatie van tempels, boerderijen, restaurants en predik centra over de hele wereld. ISKCON bestaat volgens schattingen uit ruim 30.000 actieve ingewijden en 250.000 congregatieleden wereldwijd. Met zo’n 350 centra, 60 boerderijen, 50 scholen en 60 restaurants vindt u ons in bijna elke grote stad. 

Wie is Krishna?

Krishna is God, de allerhoogste Persoonlijkheids God. “Krishna” is een Sanskriet woord en betekent “de meest aantrekkelijke persoon.” Het is een van de namen die de Vaishnava, aanbidders van Visnu, gebruiken om God aan te spreken. Krishna wordt beschouwd als de allerhoogste persoon, de absolute waarheid.Sommige filosofen geloven dat God geen persoon is. Omdat onze lichamen vergankelijk, vol onwetendheid en ellendig zijn, concluderen zij dat God niet een dergelijk lichaam kan hebben, noch een dergelijk vorm. Ze hebben de juiste veronderstelling dat God niet beperkt is, zoals wij zijn, maar ze vatten onjuist samen dat hij vormloos moet zijn. Ze geven er de voorkeur aan om God te zien als een onzichtbare kracht, het totale universum of een andere vorm van alles doordringende waarheid. 

Over Srila Prabhupada

 

Srila Prabhupada, of, beter gezegd, “Sri Srimad A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada” is de oprichter-acarya van de Hare Krishna Gemeenschap in het Westen. Acarya wordt meestal vertaald als leraar.

Hij werd in 1896 geboren in Kolkata (Calcutta), India. Zijn eigen geestelijk leraar, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Thakura Prabhupada, ontmoette hij voor het eerst in Calcutta in 1922. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, een vooraanstaand godsdienstgeleerde en de oprichter van vierenzestig Gaudiya Matha’s (Vedische instituten), waardeerde deze goed opgeleide jongeman en tijdens deze eerste ontmoeting verzocht hij Srila Prabhupada om de Vedische kennis in de Engelse taal te verspreiden.


Hare Krishna en Krishna Bewustzijn

 

Krishna-bewustzijn is meer dan zomaar een of ander sektarisch geloof. Het is een technische wetenschap van geestelijke waarden die volledig beschreven wordt in de Vedische literatuur van het oude India. Het doel van de gemeenschap voor Krishna-bewustzijn is alle mensen ter wereld kennis te laten maken met deze universele principes van godsrealisatie, zodat ze zich het grootste voordeel kunnen doen met geestelijk inzicht, eenheid en vrede. De veda´s adviseren dat de meest effectieve methode voor zelfrealisatie in dit huidige tijdperk bestaat uit het horen over, verheerlijken van en herinneren van de al-goede Allerhoogste Heer, die vele namen heeft.Een van die namen is ‘Krishna’, die ‘Hij die al-aantrekkelijk is’ betekent. Een andere naam is ‘Rama’, die ‘Hij die de bron van alle vreugde is’ betekent, en ‘Hare’ duidt op de onvoorstelbare energie van de Heer. De leden van ISKCON hebben dit advies ter harte genomen en daarom zijn ze altijd bezig met het chanten van:

 

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare 

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare