Reincarnatie


Reïncarnatie is het proces van wedergeboorte waarbij iemands spirituele essentie, oftewel de ziel, van het ene lichaam naar het andere lichaam verhuist in een aaneengesloten kringloop van geboorte en dood.


In de Bhagavad-gita staat dit proces als volgt beschreven: “Zoals de belichaamde ziel in dit lichaam voortdurend overgaat van de kindertijd naar jeugd en van jeugd naar ouderdom, zo gaat ze op het moment van de dood over naar een ander lichaam. Een wijs persoon raakt door zo’n verandering niet verward.” (Bhagavad-gita 2.13)


Omdat de ziel eeuwig is, bestaat dit proces van zielsverhuizing ook eeuwig – totdat het wordt beëindigd.


Ons dagelijks leven bevat altijd een zekere mate van verdriet en leed. Omdat de ziel onsterfelijk is, zou de ziel dus eeuwig lijden zolang deze in de kringloop van reïncarnatie blijft. De Hare Krishna-filosofie legt uit hoe men een eind kan maken aan deze vicieuze cirkel van leed. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de Bhagavad-gita, die in essentie een uitleg is van hoe men deze kringloop doorbreekt en bevrijd kan raken. Je leest hierover meer in het stuk over Karma