Karma betekent activiteit. De wet van karma regelt de reacties op onze activiteiten. Dit is een natuurwet van actie en reactie die de basis vormt van reïncarnatie, het proces van steeds opnieuw geboren worden.

Het is belangrijk om te weten dat alle zielen in essentie goed zijn. Het is dus niet zo dat wanneer iemand iets slechts overkomt, hij een slecht persoon is geweest. Een ander belangrijk punt is dat karma tijdelijk is. De omstandigheden die we nu ervaren, zullen dus in de toekomst weer anders zijn. Dit kan al in dit leven het geval zijn, maar ook pas in een volgend leven. Naast dat karma tijdelijk is, kun iemand hun karma ook veranderen of zelfs helemaal geen karma meer opdoen door spiritueel te handelen in dienst van God.

Goed of slecht karma

Goede reacties kunnen dingen zijn als rijkdom, schoonheid, intelligentie en geluk. Slechte reacties zijn bijvoorbeeld armoede en ziekte. Om precies te begrijpen hoe karma werkt, moet je ook wat afweten van reïncarnatie. Op de pagina over reïncarnatie lees je hierover meer.

Karma, zowel de goede als de slechte variant, creëert een aaneengesloten kringloop van leven en dood (samsara). Dit is een soort vicieuze cirkel waarin we gevangen worden gehouden door onze herhaalde acties en de daaruit voortvloeiende reacties. Zolang we in die kringloop zitten, ervaren we als vanzelf geluk en verdriet. De filosofie van de toegewijden van Krishna beschrijft hoe we die kringloop kunnen doorbreken. Dan bereiken we een staat van eeuwig geluk of bevrijding, in een zuivere relatie met Krishna (God). Je leest hierover meer in de Bhagavad-gita zoals ze is.

Vanuit het spiritueel oogpunt van de eeuwigheid bezien, maakt het uiteindelijk niet uit of we ‘goed’ of ‘slecht’ karma hebben. Werelds karma uit het verleden kan ons namelijk nooit verhinderen om spirituele vooruitgang te maken.