Het chanten van Hare Krishna is zowel een spirituele als religieuze praktijk die voorkomt binnen vrijwel alle religieuze tradities, zij het in verschillende vormen. Binnen de Vaisnava traditie (waar de toegewijden van Krishna deel van uitmaken) kent deze vorm van meditatie twee basisvormen. De eerste is een individuele methode, de tweede wordt in groepsverband beoefend.

Individueel beoefenen toegewijden van Krishna dagelijks een persoonlijke vorm van gebed en meditatie. Hierbij staan de namen van Krishna (God) centraal en de gechante namen houdt men bij op een mediatie snoer. Het gebed of de “mantra” die men herhaalt wordt de Hare Krishna Maha Mantra genoemd.

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

De tweede vorm wordt in groepsverband beoefend en daarbij wordt gebruik gemaakt van muziekinstrumenten. In plaats van dat men op kralen chant, wordt er gezongen. Een persoon zingt voor en de anderen in de groep herhalen dit. Naar gelang de omstandigheden wordt deze vorm van religieus chanten in tempels van Krishna beoefend of buiten en public. In India komt deze publieke vorm van meditatie veel voor en is het een zeer oude traditie.

“Hare” “Krishna” en “Rama” zijn allen namen van God in de Vaisnava traditie die refereren aan God en Zijn energieën. Omdat God spiritueel is en al-machtig, raakt iemand die Zijn naam chant gezuiverd – zowel spiritueel als materieel. Dit chanten is tevens een vorm van gebed waarbij de toegewijde de Heer verzoekt om hem/haar in Zijn dienst te betrekken.