Festivals

Ratha Yatra

Ratha Yatra betekent ‘Karrenfestival’. Dit festival vindt ieder jaar plaats, al honderden jaren, in de stad Jagannatha Puri (Orissa) aan de oostkust van India. Daar worden drie enorme karren met daarop de Beeldgedaanten van Jagannatha, Baladeva en Subhadra, met de hand door de straten van de stad getrokken waarbij luid muziek gemaakt wordt. Miljoenen pelgrims komen naar dit festival in Orisssa. Jagannatha is een speciale en zeer genadevolle gedaante van Krishna die de rest van het jaar alleen door een selecte groep mensen in de tempel te bezoeken is.

De Ratha Yatra is het grootste straatfestival dat door de Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn georganiseerd wordt. Het festival eindigt altijd met een heerlijke, geofferde vegetarische feestmaaltijd. Srila Prabhupada introduceerde in 1967 dit feest in het westen, in San Francisco, en nu wordt het door toegewijden van Krishna over de hele wereld gevierd. In Nederland gebeurt dit in verschillende steden zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. Theater, zang en dans zijn ook onderdeel van het festival.


Shri Krishna Janmashtami

De jaarlijkse viering van Heer Krishna’s verschijning op onze planeet de aarde is het grootste spirituele festival op de kalender. Op die dag gaan miljoenen mensen wereldwijd naar tempels en festivals om Krishna te zien, Hem te vereren, over Hem te horen, voor Hem te zingen en aan Hem te denken. De dag begint vroeg, om 04.30, met de eerste eredienst en eindigt met een prachtige laatste dienst om middernacht: het exacte moment van Krishna’s verschijnen in deze wereld.


Gaura Purnima 

Gaura Purnima is de viering van de verschijning van heer Chaitanya Mahaprabhu (1486-1534) die Radha en Krishna in één is.

Op deze dag, waarop het volle maan is, vast iedereen tot de maan opkomt en bezoeken mensen de tempel om de Beeldgedaanten van de Heer in de tempel te zien. Toegewijden voeren toneelstukjes op en geven lezingen over de activiteiten van Heer Chaitanya. De Beeldgedaanten van heer Caitanya en Zijn metgezel Nityananda krijgen nieuwe kleding, en de toegewijden zingen mantra’s en devotionele liederen. Wanneer de maan opkomt wordt er een prasadam-feestmaaltijd geserveerd (geofferd vegetarisch voedsel).