Yoga: verbinden met God

 
Yoga betekent het in verbinding stellen met God (Krishna) door je geest op Hem te concentreren en te proberen je onrustige zintuigen te beheersen. Door yoga te beoefenen raak je geleidelijk aan bevrijd van de gehechtheid aan materiële zaken. Als je niet meer aan materie gehecht bent, verlies je je interesse in dingen die alleen op het lichaam zijn gebaseerd en raak je geïnteresseerd in spirituele perfectie.

Als je yoga volmaakt kunt beoefenen, wordt je volkomen gelukkig in je huidige leven. Na de dood bereik je een eeuwig gelukkige staat die ook wel bevrijding wordt genoemd. Volmaakte yoga betekent ook dat je geen deel meer uitmaakt van de kringloop van geboorte en dood (zie Karma en Reïncarnatie). Je gaat naar de geestelijke wereld om God te dienen in volmaakte zuiverheid.


De Yoga-ladder

Yoga wordt op verschillende manieren beoefend afhankelijk van ons niveau van spirituele vooruitgang. Dit kan worden vergeleken met een ladder die naar de allerhoogste spirituele realisatie leidt. Deze yogaladder kan in 3 delen opgedeeld worden:

1) Karma-yoga: Wanneer iemand weet dat Krishna (de ‘Alaantrekkelijke’, oftewel God) het doel is van het leven, maar graag nog naar materieel comfort streeft, dan handelt diegene in karma-yoga.

2) Jnana-yoga: Wanneer iemand weet dat Krishna het doel is, maar het vooral fijn vindt om daarover te filosoferen, handelt diegene in jnana-yoga.

3) Bhakti-yoga: Wanneer iemand weet dat Krishna het doel is, en niet gehecht is aan wereldse zaken (zowel in grofstoffelijk als subtiele zin). Diegene verlangt er slechts naar om Krishna een te plezier te doen met wat zijn of haar activiteiten. Dit wordt handelen in bhakti-yoga genoemd en wordt beschouwd als de hoogste volmaaktheid van het yoga-systeem.

Om yoga echt met succes te beoefenen heb je een flinke dosis zelfbeheersing nodig (zie Manier van Leven) De yoga-methode die Hare Krishna’s beoefenen noem je bhakti-yoga: de yoga van devotie.

In de Bhagavad-gita beschrijft Krishna zelf dit proces van yoga:

“Deze grote zielen vereren Me onophoudelijk met toewijding door Me altijd te verheerlijken, door zich met grote vastberadenheid in te spannen en door voor Me neer te buigen.”

Dus bij het beoefenen van bhakti-yoga of Krishnabewustzijn, wordt God verheerlijkt.